Avaleht
Osalejale
Registreerimine
Võistlejad
Tulemused
Ajalugu
Kontakt

Korraldaja:
Seuton Grupp OÜ

Nimisponsor:
Kiviõli Seikluskeskus

Toetajad:
Forss 013 Graphics Ideeauto 1autorent Eventech VitaMineralWater Dynamiit leppmotors lipuvabrik foursnow

Meediapartner:
Petrolheads.ee

Ajavõtt:
EDRA

Kiviõli UpHill Snow Drag 2019 võistlusreeglid


Kiviõli UpHill Snow Drag 2019 võistluste juhend


1. VÕISTLUSDISTANTS JA VÕISTLUSE LÄBIVIIMISE KORD

Võistlusdistantsi pikkuseks on 100.5m ehk 1/16 miil ülesmäge, starditakse paigalstardist, eesmärgiks on jõuda finišisse esimesena.

1.1 Võistlus koosneb ajasõitudest ja finaalsõitudest (edaspidi Eliminaator). Ajasõitude järjekorra määrab võistlusnumber. Eliminaatorisse pääsevad ajasõitude põhjal sõiduautode 32, mootorkelkude 16 kiiremat. Juhul kui võistleja ei ilmu line-up meeskonna korralduse järgselt õigeaegselt stardijoonele loetakse ta kaotajaks. Vastane peab sõitma soolosõidu, kuid läheb edasi järgmisesse ringi ka juhul, kui ta teeb valestardi. Kõik tekkinud küsimused ja probleemid, mis juhendis ja tehnilistes tingimustes või mujal reeglites pole kirjeldatud, lahendab võitluse peakohtunik koostöös žüriiga kohapeal, võistlejat soosides.

2. VÕISTLUSKLASSID

2.1 4WD sõiduautod v.a maasturid, tühimassiga kuni 2000kg. (edaspidi nimetatud kui sõiduk)
2.2 Mootorkelgud (tehaseseades).

3. ÜLDISED REEGLID

3.1 Võistlejate koosolekust osavõtt on kohustuslik. Koosolekul mitteosalejat starti ei lubata!
3.2 Iga sõiduki või mootorkelguga tohib osaleda vaid üks võistleja ning iga võistleja tohib osaleda vaid ühe sõiduki või mootorkelguga ühes klassis. Klassi määrab korraldaja.
3.3 Võistlema pääsevad vaid need sõidukid ja mootorkelgud, mis läbivad kohapealse tehnilise kontrolli ja vastavad muudele võistlus reeglitele ja nõuetele. Võistlejale, kelle võistlussõiduk või sõiduvarustus ei läbi kohapealset tehnilist kontrolli, osavõtutasu ei tagastata.
3.4 Võistlussõidu ajal ei tohi võistlusautos viibida kaasreisijaid, mootorkelgul teisi isikuid. Sõiduki aknad peavad olema suletud, juhil turvavöö kinnitatud ning peas peab olema kaitsekiiver.
3.4.1 Kohustuslik turvavarustus mootorkelgu klassis võistlejale: lõuakaitsmega kiiver, kaitseprillid, tugevad (soovituslikult kõrge) säärega saapad.
3.4.2 Soovitav turvavarustus: põlvekaitsed, küünarnukikaitsed, õlakaitsed, seljakaitse. Turvavarustuse kandmine on kohustuslik kõigil võistlus- ja treeningsõitudel. Eriolukordades otsustab turvavarustuse kandmise kohustuse üle mootorkelgu tehnilise kontrolli meeskond.
3.5 Võistlusalal (kiirendus- ja pidurdusrada) on keelatud liikuda vastassuunas. Tehnilise rikke korral tuleb võimalusel sõita raja lõpuni, kui see pole võimalik, siis jätta sõiduk koheselt seisma.
3.6 Boksialal on kiiruspiirang 10 km/h. Võistleja, kes seda silmnähtavalt ületab või tekitab ohuolukordi, diskvalifitseeritakse ilma ette hoiatamata.
3.7 Võistlustulemused avaldatakse ametlikul teadetetahvlil peale iga vooru lõppu.

4. NÕUDED VÕISTLEJALE

4.1 Võistleja peab sõidu ajal kasutama kaitsekiivrit. Kasutada tohib vaid auto- ja motokiivreid. Kiiver peab säilima nagu see on toodetud, välja arvatud värvimine/kujundus. Kaitsekiiver peab olema võistlejale sobiva suurusega, selle kinnitusrihm ja visiir (olemasolul) peavad olema sõidu ajal kinnitatud. Kiivril ega visiiril ei tohi olla vigastusi, avarii jälgi ega pragusid. Lubatud on ka visiiri katmine/teipimine niikaua kui see ei piira nähtavust ja on korraldaja hinnangul turvaline.
4.1.1 Erijuhtudel otsustab turvavarustuse kandmise kohustuse üle mootorkelgu tehnilise kontrolli meeskond.
4.2 Võistlusel saavad osaleda ainult kained juhid, lubatud piirmäär on 0,0 promilli.
4.3 Võistleja peab omama kehtivat ja vastava kategooria juhiluba ning õigust kasutada sõidukit, millega ta võistleb.
4.4 Võistlejad peavad registratuuris esitama oma juhiloa ja võistlussõiduki registreerimistunnistuse. Mootorkelgu puhul omanikku tõendava tunnistuse.
4.5 Võistleja on kohustatud kinnitama registreerimisavalduses, et ta on läbi lugenud, aru saanud ja kohustub täitma käesolevaid reegleid.
4.6 Võistlus on seotud kõrge riskiga. Hoolimata reeglite täitmisest ja korraldaja jõupingutustest ohutuse tagamiseks, võib juhtuda õnnetus, mis võib lõppeda varalise kahjuga, võistleja ja/või kolmanda isiku vigastuse või surmaga. Võistleja kohustub registreerimisavalduses kinnitama, et saab aru eelpool kirjeldatud riskidest ja ei esita mistahes kahju tekkimisel mingeid nõudeid korraldaja vastu ja keelab ka kolmandatel isikutel vastavate nõuete esitamise.
4.7 Võistleja on kohustatud iseseisvalt hindama oma võistlussõiduki turvalisust. Juhul, kui võistleja arvates ei ole turvalisus piisav, on ta kohustatud koheselt katkestama võistlemise ja teavitama võistluse korraldajat. Kui korraldaja ei suuda või ei soovi võistleja poolt välja toodud riske kõrvaldada, on võistlejal keelatud võistlemist jätkata.

5. ÜLDNÕUDED VÕISTLUSSÕIDUKITELE

5.1 Sõiduk peab olema registreeritud tänavasõiduks ja registreerimistunnistusel peab olema märge kehtiva riikliku tehnoülevaatuse kohta.
5.2 Sõidukis ei või olla kinnitamata esemeid.
5.3 Aku peab olema kinnitatud jäigalt sõiduki kere külge. Juhul, kui aku ei asu sõiduki originaalasukohas, peab aku läheduses olema täiendav massilüliti. Juhul kui aku asub sõiduki salongis, on kohustuslik kasutada tulekindlat väliskeskkonda ventileeritud lisakorpust.
5.4 Sõidukil ei või olla mistahes vedelike lekkeid.
5.5 Sõidukil peab juhiistmel olema vähemalt 3-punkti turvavöö. Võistlussõidu ajal peab turvavöö olema kinnitatud.
5.6 Sõiduki esiosal või katusel peab olema sõiduki pukseerimist võimaldav veoaas või -konks.
5.7 Korraldajal on õigus starti mitte lubada autosid, mis vastavad kõikidele käeolevas juhendis esitatud nõuetele, kuid pole korraldaja hinnangul turvalised.
5.8 Mootorkelgul peab olema originaalne porikumm või piisavalt jäik (ei või vajuda veolindile) enda valmistatud porikumm, mis on maast maksimaalselt kuni 200 mm kõrgusel, kui sõitja istub juhi kohal.
5.9 Mootorkelgul peab olema punane tagatuli minimaalsete mõõtudega 4 x 5 cm ja see peab mootori töötades põlema.
5.10 Kelgul peab olema töökorras suretuslüliti ehk süütevoolu katkestaja ja turvalüliti (nn. Surnud mehe lüliti)
5.11 Mootorkelgu turvalüliti peab olema sõitmise ajal sõitja külge kinnitatud. Turvalüliti tööpõhimõtet ei või muuta.
5.12 Mootorkelgul võib kasutada vaid originaalseid juhtsuuski või neile vastavaid suuski, kui need vastavad ohutuseeskirjadele. Suusa materjal on metall või plast, aluspinna plastkate on lubatud. Suuskade vedrusid ja amortisaatoreid võib vahetada kelgu mõõte muutmata.
5.13 Käekaitsed on lubatud. Plastist põhjakaitse on lubatud.
5.14 Kelgu raami tugevdamine on lubatud mõõtmeid muutmata. Kelgu raam hõlmab lindi tunnelit ja esiraami, millele kinnituvad suuskade tugivardad.
5.15 Mootorkelgul piikidega ehk naeltega veolintide kasutamine pole lubatud.
5.16 Võistlustel on lubatud kasutada tehases valmistatud mootorkelke.
5.17 Mootorkelgul peab olema mootoril ja variaatoril kate.

6. MOOTOR JA LISASEADMED

6.1 Lubatud on kasutada sisepõlemismootoreid. Mootori modifitseerimine on lubatud.
6.2 Sõiduki sisepõlemismootor peab käivituma starteriga.
6.3 Mootori kinnituspunktide arv kere külge ei või olla väiksem kui mootori tootja poolt ette nähtud. Kinnituste muutmine ja lisakinnitused on lubatud.
6.4 Roots tüüpi kompressori kasutamisel peavad turvakinnitused vastama SFI 14.1 nõuetele.
6.5 Kütuse- ja õlitorud ning voolikud peavad olema kaitstud kompressori rihma ümbruses. Kaitse peab olema voolikutel ja/või rihmal.
6.6 Kõikidel vedelikjahutusega sõidukitel peab olema vähemalt 0.5 liitrise mahutavusega paisupaak, mis on kinnitatud jäigalt sõiduki kere või mootori külge.
6.7 Kuivkarteri kasutamise korral on nõutud vähemalt 1 liitrise ülevoolupaagi kasutamine.
6.8 Filtreerimata karterituulutus väliskeskkonda on keelatud.
6.9 Väljalaskekollektorite kasutamine on kohustuslik. Väljalaskesüsteem peab olema lekete ja vigastusteta ning kindlalt kinnitatud nii, et mistahes võistlussituatsioonis oleks välistatud väljalaskesüsteemi kokkupuude maapinnaga. Väljalaskesüsteem peab olema suunatud auto alt välja tahapoole, eemale juhist ja kütusepaagist.

7. TOITESÜSTEEM JA KÜTUSED.

7.1 Sisepõlemismootoris on lubatud kasutada kõiki jaevõrgus müüdavaid kütuseid ja võistlusotstarbelisi bensiine.
7.2 Kütusepaak peab olema sõitjaruumist eraldatud tihendatud tulekindla vaheseinaga viisil, et sõitjateruumi kütuse sattumine oleks välistatud.
7.3 Kogu toitesüsteem (kütusepaak,-torud,-pump jne.) peavad asuma väljaspool sõitjaruumi ja seespool kere gabariite.
7.4 Komposiitmaterjalist kütusepaak peab olema maandatud.
7.5 Kütusepaak peab olema ventileeritud välisõhku.

8. NITROSEADMED

8.1 Nitrosüsteemide kasutamine on keelatud.

9. KÄIGUKAST

9.1 Käigukastil peab olema tagurpidikäik.
9.2 Keelatud on kasutada järelturu spetsiaalseid käigukaste (näiteks„Liberty“,„Lenco“,„G-Force“,„Jerico“jms.).
9.3 Automaatkast peab olema varustatud tagurpidikäigu eksliku lülitamise vastase blokeeringuga.
9.4 Automaatkastiga sõiduk ei tohi käivituda juhul, kui mõni käik on sisse lülitatud.

10. KERE JA INTERJÖÖR

10.1 Sõidukil ei tohi olla ohtlikke avarii või amortisatsiooni jälgi.
10.2 Sõidukil peavad olema töökorras ääre-, lähi-, piduri- ja suunatuled.
10.3 Sõidukil peavad esiuksed olema avatavad nii seest- kui väljastpoolt kogu võistluse vältel.
10.4 Juhi ja kõrvalistuja uksed peavad olema polsterdatud. Muu polster võib olla eemaldatud.
10.5 Lisaks sõidukil standardsena kasutatavatele plast- ja komposiitmaterjalidest osadele on lubatud vahetada plast-või komposiitmaterjalist osade vastu kapott, pakiruumi luuk, esimesed poritiivad ja stanged.
10.6 Sõiduki esimesed ja tagumised poolraamid peavad olema originaalsed. Lubatud on amortisaatori ülemise kinnituse modifitseerimine. Kere kandevstruktuuri muudatused ja asendamine on lubatud kui uue detaili materjaliks on sama paksusega esialgse detaili materjal. Kere kandev osa tulemüürist kuni esimese silla talani peab säilima originaalne ning esimene sillatala peab olema kinnitatud originaalsetesse kinnituskohtadesse.
10.7 Tuuleklaas peab olema standardne ja ilma nähtavust segavate vigastusteta. Muude klaaside asemel võib kasutada vähemalt 3 mm paksust purunemiskindlat pleksiklaasi ehk polükarbonaati.
10.8 Sõitjaruum peab olema eraldatud mootorist ja jõuülekandest. Esimeses tuleseinas ei tohi olla liigseid avasid, vaid need tuleb sulgeda alumiinium- või terasplekiga. Sõitjaruumis ei tohi olla kütuse või mootori jahutussüsteemi torusid ja- voolikuid, v.a. standardne salongisoojendus.
10.9 Armatuurlaud peab olema originaal. Mitteoriginaalse näidikuteploki ja lülitite paigaldamiseks võib armatuurlauda teha vastavad muudatused. Sõitja ümbruses ja armatuurlaua jäikadel osadel ei tohi olla teravaid nurki või väljaulatuvaid detaile, mis võivad tekitada vigastusi.
10.10 Esiistmed peavad olema terved ja vigastusteta ning kinnitatud jäigalt sõiduki kere või raami külge. Esiistmete seljatugi peab olema fikseeritav ülemisse asendisse, kui istme tootja on selle ette näinud. Juhiistmel on peatugi kohustuslik.
10.11 Kõrvalistuja- ja tagaistmed võib eemaldada.

11.VEERMIK

11.1 Sõidukil peavad olema hüdraulilised pidurid kõigil ratastel. Piduritorud ei tohi asetseda kardaanitunnelis ega olla sõiduki põhja kõige madalam osa.
11.2 Kõigis vedavates sildades on kohustuslik kasutada differentsiaale. Kinnikeevitamise teel teostatud 100%-lise blokeeringu kasutamine on keelatud.
11.3 Sõiduki rehvid ja veljed peavad olema kogu laiuses kaetud ja ei tohi ulatuda kere gabariitidest väljapoole. Kindlalt kinnitatud ja ilma teravate nurkadeta tiivalaiendid on lubatud. Rehvi kontakt sõiduki keredetailidega peab olema välistatud.
11.4 Mittestandardsete velgede kasutamine on lubatud. Igasugune velgede modifitseerimine on keelatud.
11.5 Lõigatud turvisemustriga rehvide kasutamine on keelatud.
11.6 Rehvidel ei tohi olla mehaanilisi vigastusi, koordi paljandeid ega pundumisi.
11.7 Piikrehvide kasutamine on keelatud, lubatud on ainult tänavalegaalsed sõdiautode lamell või naastrehvid. AT/MT märgisega maastiku suutlikud rehvid on keelatud. Kasutada ei või ka pakiauto rehve.
11.8 Soovitatav on vältida velgedel kübarmutrite kasutamist (kui rattad kinnituvad tikkpoltidega). Võimalusel asendada need läbiva avausega mutrite vastu.

12. ÜLDISED ÜMBEREHITUSE PÕHIMÕTTED

12.1 Käesolev juhend ei anna ümberehitusteks mingeid volitusi ja kõik tootjapoolsed nõuded ning ettekirjutused jäävad kehtima!
12.2 Tavakasutuseks toodetud mootorkelgud, kubatuuripõhine ülemine piirang puudub, kuid mootor peab vastama mudelile homologeeritule st. sõiduki mudelile tehasest paigaldatud mootorit teisele mudelile toodetud mootoriga või teist tüüpi (ja / või suurusega) mootoriga asendamine on keelatud ning keelatud on ka mootori töömahu muutmine („Big-Bore“) võrreldes mudelile tehasepoolselt ettenähtud mootori töömahuga.
12.3 Toitelahendus: välisõhu doseerimine toimub ainult nii nagu vastavale mudelile homologeeritud.
12.4 Jõuülekande-, juhitavuse- ja kandekonstruktsioonide asendused/muudatused peavad olema kuni detailideni vähemalt sama tugevad või tugevamad kui tootjatehase originaal.
12.5 Ainult dekoratiivsed muudatused ei ole piiratud.
12.6 Kõik teised muudatused, mida järgnevas reeglistikus ei ole kirjeldatud, on keelatud.

13. RAAM JA SELLE OSAD

13.1 Raam peab olema tootja originaal toodang vastavalt homologeeritud mootorkelgule ja selle geomeetria muutmine ei ole lubatud. Ka raamile kinnituvad vedrustuse-, kandekonstruktsioonid, ühes telgedega, peavad jääma tootja poolt ettenähtud joontele ja kaugusele.
13.2 Ühtegi raami jäikussidet (sh. keevisliide) ei tohi eemaldada, samuti pole lubatud materjali mahalõikamine (sh. puurimine, freesimine, lihvimine jne). Raami ja selle osade kaitsmine/tugevdamine katete või katmisega on lubatud (näiteks carbon vms.).
13.3 Kõikidel mootorkelkudel peab olema raamil mootorratta identifitseerimisnumber (raaminumber ja/või VIN kood). Riikliku tehnilise ülevaatuse ega kohustusliku liikluskindlustuse olemasolu pole nõutud.
13.4 Raamile kinnituv tagaosa ja teised poltidega liidetud kinnituskonstruktsioonid võivad olla vahetatud või muudetud, järgides üldisi ümberehituse põhimõtteid. Seisutoed, kaassõitja jalatoed ning käepidemed võib maha monteerida.

14. VASTUTUS

14.1 Korraldaja ei vastuta võimalike õnnetuste ja nende tagajärgede eest k.a. materiaalne ja moraalne kahju.
14.2 Võistleja on kohustatud korvama kõik tema poolt tekitatud kahjud, s.h. kahjud, mis on tekitatud tema poolt juhitud autoga/mootorkelguga kolmandatele isikutele ja/või nende varale.

15. VÕISTLUSE ÄRAJÄÄMINE

15.1 Võistluse ärajäämisel korraldajast mitteolenevatel põhjustel (force majeure) osavõtutasu ei tagastata.

16. KORRALDAJA

16.1 Võistluse peakorraldaja on Seuton Grupp OÜ keda esindab Roland Kivitare tel. 53853935.
16.2 Võistluse tehnilise osa peakohtunikud on:
Jaan Soots +352 5568 4830
Einar Heljand +372 511 5122